เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง Khainoenwong Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลขตรุภัณฑ์ 613 62 0026 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ท่อ คสล. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ท่อ คสล. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจุลบรรพต ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจุลบรรพต ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย โดยวิธีคัดเลือก
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตรเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจุลบรรพต ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณริมถนนสายท่าแฉลบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-7363 จบ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมอุตสาหกรรม) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลค่ายเนินวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการจ่ายนำ้ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคขนาดเล็ก เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,7,8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคขนาดเล็ก เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,7,8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6.10 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest