เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง Khainoenwong Subdistrict Municipality

สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ-ดอนทราย ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
โทร.0-3939-1361
โทรศัพท์ 0-0000-0000-0 หรือ 0-0000-0000-0 โทรสาร 0-0000-0000

อีเมล์ : admin@test.go.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลค่ายเนินวง

Share on Line
Share on Pinterest