เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง Khainoenwong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา
นายสนั่น นาคแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง
สายด่วนนายก 08-0989-4595
นายสุนทร ดีซื่อ
ปลัดเทศบาล
สายด่วนปลัด 08-9753-5330

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
ไม่มีข้อมูล
 • 1 ช่องทางการร้องเรียน

กิจกรรม

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
ไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจัดเก็บรายได้

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
 • 8 ธ.ค. 2564

  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกระทรวงมหาดไทย

 • 7 ธ.ค. 2564

  การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 7 ธ.ค. 2564

  สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ. 2566-2570) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 7 ธ.ค. 2564

  การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
6
คน
icon
สัปดาห์นี้
6
คน
icon
เดือนนี้
135
คน
icon
ปีนี้
1697
คน
icon
ทั้งหมด
1697
คน
แผนที่
เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
Share on Line
Share on Pinterest