Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี The National Maritime Museum Chanthaburi Panichnavee National Museum
Responsive image
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี The National Maritime Museum Chanthaburi Panichnavee National Museum

     ประวัติศาสตร์ใต้ท้องทะเล ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่ากับการศึกษาประวัติศาสตร์ในภาคพื้นดิน จังหวัดจันทบุรีมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการเดินเรือมาอย่างยาวนาน โบราณคดีต่างๆ ที่ถูกค้นพบใต้ท้องทะเล ถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่
     ที่กรมศิลปากรได้เริ่มมีการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านโบราณคดีใต้น้ำขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจากการปฏิบัติงานสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำในท้องทะเลไทย ทำให้มีจำนวนโบราณวัตถุจากแหล่งเรือสำเภาโบราณจมเพิ่มมากขึ้น การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกับการปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำ และประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีของไทย จึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินงานเป็นลำดับต่อมา ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๕๓๕ กองทัพเรือและกรมศิลปากรได้ตรวจยึดโบราณวัตถุจำนวนมาก
     จากชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุจากซากเรือสำเภาโบราณจมใต้ ทะเลบริเวณอ่าวไทย นับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดก ทางวัฒนธรรมที่พบจากท้องทะเลไทย ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยในการสืบค้นความเป็นมา และบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจการพาณิชย์นาวีในอดีตได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ กรมศิลปากรจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดสร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม อนุรักษ์ ศึกษาและจัดแสดงด้านประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวี โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ บริเวณโบราณสถานค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
     พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของเรือไทย การเดินเรือ และที่สำคัญที่สุดโบาณวัตถุใต้ทะเล ถ้าได้มีโอกาสมาที่จันทบุรีเชิญแวะเวียนมาที่นี่ได้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี
ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ (039)391-431 โทรสาร (039)391-432
วันและเวลาทำการ
เปิด : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ปิด : วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่มาข้อมูล : www.thaitravelhealth.com
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560