Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ย
เมืองโบราณค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี Khai Nern Wong
Responsive image
เมืองโบราณค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี Khai Nern Wong

    
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะห่างจากตัว เมืองไปทางทิศตะวันตก ตามถนนท่าแฉลบประมาณ 6.5 กิโลเมตรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2377 เพื่อเตรียมรับศึกเวียดนาม ตัวค่ายมีขนาดกว้าง 560 เมตรยาว 600 เมตร บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบนับว่าเป็นค่ายที่มั่นคงแข็งแรงที่ สุดในสมัยนั้นและภายในบริเวณค่ายมีศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
     ค่ายเนินวงเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2377 ในแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันศึกญวนที่จะมาทางทะเล เนื่องจากอยู่ในที่สูงเหมาะกับการตั้งรับข้าศึก  และใช้อาวุธยิงด้วยปืนใหญ่ โปรดเกล้าฯให้ย้ายชุมชนจากบ้านลุ่ม (ตัวเมืองจันทบุรี) ให้มาอยู่ยังบ้านเนินวง จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงโปรดให้อพยพผู้คนกลับไปอยู่ในเมืองได้ดังเดิม
     ค่ายเนินวง หรือค่ายรบโบราณ เป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้ตัวเมืองในเขต อ.เมือง จันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองจันทร์ และเป็นแหล่งโบราณคดี ที่มีสวนผลไม้ของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ คือ สวนสละ ที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี ที่เรียกกันว่า "สละเนินวง" เส้นทางที่จะไปยังค่ายเนินวงอยู่ในท้องที่ ตำบลบางกะจะ อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๖ กม. ไปในทิศทางเดียวกับจะไปอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ฯ (อู่ต่อเรือจะแยกไปซ้ายอีก ๑๐ กม.มีป้ายบอกไว้)
     การเดินทาง หากมากรุงเทพ ฯ เส้นทางไกลที่สุดในการมาจันทบุรี คือ มาตามถนนมอเตอร์เวย์ แล้วมาเข้าถนน ๓๓๔ ที่ อ.บ้านบึง เดินทางต่อไป ทางเข้าตัวเมืองจันทบุรีนั้นเข้าได้ถึง ๔ เส้นทาง จะกล่าวถึงแต่เส้นทางที่เกี่ยวข้องมิฉะนั้นจะเกิดการสับสน ไปไม่ถูกสักเส้นเดียว เส้นทางที่จะแนะนำให้ไปยังค่ายเนินวง คือเส้นทางที่เมื่อมาจากกรุงเทพฯ แล้ว มาถึงสี่แยกไร่ยา ประมาณหลัก กม.๓๒๔ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนรักศักดิ์ชมูล จะผ่านสถาบันราชภัฎจันทบุรี ตรงไปเรื่อย ๆ จะผ่านสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจะเห็นบึงน้ำขนาดใหญ่ และเนินกลางบึงคือ ราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงประทับม้าออกศึก เมื่อผ่านสวน ฯ ไปจนสุดทางที่สามแยกแล้ว ให้เลี้ยวขวา (เลี้ยวซ้ายจะไปตลาดสด) ไปทางจะไปบ้านท่าแฉลบ (ดูที่เสาหลัก กม.) วิ่งไปหน่อยก็จะถึงทางแยกซ้ายไปยังอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เลยทางแยกเข้าอู่ต่อเรือไปแล้ว วิ่งไปเรื่อย ๆ จะพบถนนแยกขวาสาย ๓๑๔๗ (ถนนไปท่าใหม่) เลี้ยวขวาเข้าสาย ๓๑๔๗ ไปประมาณ ๔๐๐ เมตร ค่ายเนินวงจะอยู่ทางขวามือ วิ่งเข้าประตูไปได้เลย ไปจอดรถทางด้านหลัง หรือเลยไปจอดที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ที่อยู่ด้านหลังเลยก็สะดวกดี ชมค่ายเนินวงแล้วจะได้ไปชมพิธภัณฑ์ต่อได้เลย และเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีแห่งแรก และแห่งเดียวของไทย

ที่มาข้อมูล : www.thaitravelhealth.com
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560