Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง โดยที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
          ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาศาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ตามโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0610 (กอปภ.ก.)/ว ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ว่าได้ติดตามสภาวะอากาศ  สถานการณ์น้ำท่า ปัจจันเสี่ยงในหลายพื้นที่ ประกอบกับศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ได้มีประกาศฉบับที่ 8/2562
ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. แจ้งว่าจากการคาดหมายสภาวะอากาศ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคกลาง มีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และในช่วงวันที่ 22-23 กันยายน 2562 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น ปริมาณฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำหรับวันที่ 18-20 กันยายน 2562 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และ
อ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร โดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2562 โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562