Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
          ด้วยจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) ตามโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0610 (กอปภ.ก.)/ว169 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้แจ้งให้จังหวัด อำเภอเตรียม ป้องกัน รับมือ และลดผมกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 และโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท. 0610 (กปภก)/ว 172 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สภาพน้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 7 (260/2562) ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.
แจ้งว่าขณะนี้ พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณใกล้เกาะไหหลำได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน)"คาจิกิ" แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองเว้ ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง
ละติจูด 16.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.5 องศาตะวันออก ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562