Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัย เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบการจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
          ด้วยจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ตามโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0610 (กปภ.ก.)/ว167 ลงวันที่ 1 กันยายน 2562 
ว่าได้ติดตามสภาวะอากาศปริมารฝนตกสะสม สภาพน้ำท่วม และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 1 (254/2562) ลงวันที่
1 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเกาะไหหลำประมาณ 700 กม. ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์
กลางประมาณ 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ในช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2562 โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้า
ระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562