Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัย เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม
          ด้วยจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า กองอำนวกการป้องกันและบบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ตามโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0610 (กปภ.ก.)/ว 162 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ว่าได้ติดตามสภาพวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 1 (237/2562) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น แจ้ง
ว่า พายุโซนร้อน "โพดุล" บริเวณทะเลจีนใต้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาัไหหลำสู่อ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กับมีลมแรง บริเวณภ่คเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้พื้นที่กรังเทพมหานคร อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะ
สั้นๆ บางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง และติดตามสถานการณ์ผลกระทบจาก
น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน  น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และฝนตกสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562