Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัย เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม
         ด้วยจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ตามโทรสาร  ด่วนที่สุด ที่ มท  0610 (กอปภ.ก.)/ ว 155 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ว่าได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ฉบับที่ 1  (42/2562) ลงวัที่
25 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. แจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเพิ่มขึ้นและ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่  สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าว อาจทำใพื้นที่
เสี่ยงลาดเชิงเขา พื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำของประเทศไทย เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง รวมถึงดินถล่ม และพื้นที่เสี่ยงชายฝั่งทะเลเกิดสถานการณ์คลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2562 โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง และติดตามสถานการณ์ผล กระทบจากน้ำท่วมขัง  น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรง โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง  น้ำท่วมฉับพลัน  น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
 
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562