Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัย เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562
       ด้วยจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ตามโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0610 (กอปภ.ก.)/ว135 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562          ว่าได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาเสี่ยงต่างๆเชิงพื้นที่ พบว่าในระยะ 2-3 วันนี้ บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศฉบับที่ 9/2562
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.15 น. ให้เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม เนื่องจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล
อันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื่นที่เสี่ยงลุ่มต่ำ อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลาดเชิงเขา  พื้นที่
ลุ่มต่ำ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ร่วมถึงดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562