Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัย เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561 - 2562
     ด้วยจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่ากรมอุตุวิทยาได้มีการประกาศลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561  เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยว่าจะมีอากาศหนาวถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562 มีพื้นที่จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาสหนาวและหนาวจัด รวม 55  จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดดังกล่าว 
    ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งอาจเจ็บป่วยจากภาวะอากาศเย็น และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความหนาว เนื่องจากมีคาวมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไฮดโปเธอเมีย รวมถึงระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทางเนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขึ้น
 
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562