Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัย เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
     กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงต่างๆเชิงพื้นที่ ประกอบกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (547/2561) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 คาวมกดอากาศสูงกำลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ โดยในช่วง 28 - 31 ธันวาคม 2561 จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระนะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 5 - 7 องศาเซลเซียส กับมีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนังบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีกำลังแรง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561