Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564-1
01 ต.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แผนดำเดินงานประจำปี 2564
01 ต.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
30 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
30 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แผนดำเดินงานประจำปี 2563
30 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
30 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี 2563
24 ต.ค. 2560 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แผนดำเนินงานประจำปี 2561
21 พ.ย. 2559 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แผนดำเนินงานประจำปี 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th