Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 มิ.ย. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ขอบขอบคุณทุกหน่วยงาน ชมรมพัฒนาชุมชน อปท. ปี 64 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดจันทบุรี รพ.พุทไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะจะ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ส่งตัวคุณลุงเอี๋ยว แซ่กัง อายุ 77 ปี ตามพบญาติเรียบร้อยแล้ว

11 มิ.ย. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง งานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมทต.ค่ายเนินวง จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน 2564 ส่งเตียงผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะจะ

09 มิ.ย. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับความเดือดร้อนจาก กิ่งไม้บนทางสาธารณะไปทับบนหลังคาทำให้ได้รับความเสียหาย สมาชิกสภาทต.ค่ายเนินวง จึงปฏิบัติการจู่โจม ประสานงานทีมป้องกันทต.ค่ายเนินวงโดยเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัย

07 มิ.ย. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวงครั้งแรก โดยนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีเปิดการประชุม

31 พ.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง งานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมทต.ค่ายเนินวง ลงพื้นที่ปรับปรุงบริเวณรอบถังและเก็บขยะ ประเภทที่นอน ตู้ เตียง เศษวัสดุก่อสร้างพิกัดเดิมที่อยู่รอบถังเดิมลดลง ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันให้เป็นชุมชนน่าอยู่

31 พ.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง กองการศึกษาร่วมกับงานสวัสดิการสังคม ทต.ค่ายเนินวง ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงบริเวณรอบถังขยะและเก็บขยะ ประเภทที่นอน ตู้ โต๊ะ เตียง เศษวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

30 พ.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. ต.บางกะจะ) ออกสำรวจ และให้คำแนะนำ ในเรื่องรายละเอียด วัคซีนโควิด19และ แบบสำรวจผู้ประสงค์ขอรับวัคซีน กับประชาชน ในพื้นที่

27 พ.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เนื่องจาก ต้นไม้กีดขวางทางจราจรถนนสาธารณะ บริเวณค่ายเนินวงหมู่ 8 ต.บางกะจะ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงต้องปฏิบัติการจู่โจมโดยเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัย รวมถึงแจ้งเตือน ในเรื่องเตรียมความพร้อมกับฤดูฝนปี 2564

27 พ.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เนื่องด้วยในปัจจุบันยังติดปัญหาป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 ทีมงาน งานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมทต.ค่ายเนินวง มีแนวทางแปลงผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนได้

25 พ.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th