Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ศพอส. ทต.ค่ายเนินวง ต.บางกะจะ

22 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประชุมสรุปและรายงานการเงินไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ศพอส. ทต.ค่ายเนินวง ต.บางกะจะ

22 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เนื่องจาก ถนนสาธารณะ บริเวณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ต.บางกะจะ มีปัญหาเรื่อง ขยะหล่น ขวางทางการจราจร บนท้องถนน เจ้าหน้า ทต.ค่ายเนินวง ที่จึงต้องปฏิบัติงานโดยเร่งด่วน

21 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ครั้งที่1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มค. 2564 เวลา 09:00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลค่ายเนินวง

21 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รองเท้าแฮนด์เมด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อเนื่อง เป็นแนวทางสร้างรายได้ อยู่ที่ไหนก็ทำได้ สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไร้โควิด2019 งานสวัสดิการสังคม ทต.ค่ายเนินวง

20 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รองเท้าแฮนด์เมด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางสร้างรายได้ อยู่ที่ไหนก็ทำได้ สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไร้โควิด2019 งานสวัสดิการสังคม ทต.ค่ายเนินวง

19 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2563 งานสวัสดิการสังคม ทต.ค่ายเนินวง จึงต้องปฏิบัติการเร่งด่วนการแก้ปัญหาเรื่องขยะ ในพื้นที่รับผิดชอบ หมู่บ้านสิทาคาร ป่าใต้ หมู่ 8 ต.บางกะจะ

18 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ทต.ค่ายเนินวง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

12 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากช่วงนี้ลมแรงมาก ทำให้ต้นไม้ บนไหล่ทางสาธารณะ กีดขวางการจราจร บริเวณบนถนนสาย พานสลุด หมู่ 2 ต.บางกะจะ

11 ม.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง งานสวัสดิการสังคมทต.ค่ายเนินวง แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ณ ศาลาประชาคม ซอย3 หมู่3 บ้านทำเนียบ ต.บางกะจะ จ.จันทบุรีเราจะผ่านพ้น คำว่า ไวรัสโควิด2019 พศ.2564 ไปด้วยกันค่ะทุกท่าน ขอบคุณ ในความร่วมมือค่ะ
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th