Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.พ. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
03 ก.พ. 2564
ถึง
11 ก.พ. 2564
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
24 ธ.ค. 2563
ถึง
29 ธ.ค. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เนื่องจากต้นไม้ บนทางสาธารณะ หักโค่น ใส่ที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ ของประชาชน บริเวณสระน้ำทุ่งเหียงเหนือและบ้านพักเกษตร ม.8 ต.บางกจะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ค่ายเนินวง จึงต้องปฏิบัติงานโดยเร่งด่วน
24 ก.ย. 2563
ถึง
24 ต.ค. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่ากรวด หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ออกถนนสายพานสลุด หมู่ที่ 2 บ้านพาลพลุด ตำบลบางกะจะ
22 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยข้างสระเงินผัน บ้านเส หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
22 มิ.ย. 2563
ถึง
25 มิ.ย. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่าใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
11 มิ.ย. 2563
ถึง
17 มิ.ย. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
11 มิ.ย. 2563
ถึง
17 มิ.ย. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที่ 5 บ้านเส ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 ก.ค. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที่ 5 บ้านเส ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 ก.ค. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต่ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th