Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ม.ค. 2563
ถึง
00 00 543
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวยางพาราแอสฟัลท์ติก ถนนภายในหมู่บ้านมั่นคงจันทบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
13 ม.ค. 2563
ถึง
21 ม.ค. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านมั่นคงจันทบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์ ม.8 บ้านป่าใต้ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
06 ม.ค. 2563
ถึง
30 ม.ค. 2563
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวบางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านมั่นคงจันทบูรณ์เพิ่มพูลทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
05 ส.ค. 2562
ถึง
00 00 543
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทำเนียบ(ซอยต้นจันท์)หมู่ที่ 3 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
05 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายทำเนียบ(ซอยต้นจันท์) หมู่ที่ 3 บ้านทำเนียบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
05 ส.ค. 2562
ถึง
16 ส.ค. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทำเนียบ(ซอยต้นจันท์) หมู่ที่ 3 บ้านทำเนียบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
07 มี.ค. 2562
ถึง
00 00 543
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะที่สาธารณประโยชน์เนินตาล หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย
07 มี.ค. 2562
ถึง
18 มี.ค. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะที่สาธารณประโยชน์เนินตาล หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย
15 ก.พ. 2562
ถึง
15 มี.ค. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
31 ม.ค. 2562
ถึง
07 ก.พ. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th