Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่อ หรือโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19
22 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
22 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 3 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
07 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมทอง หมุ่ที่ 9 บ้านเขาน้อย ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
01 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านทำเนียบ หมู่ 3 บ้านทำเนียบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
01 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ป้องกัน COVID-19 ด้วยการล้าง เลี่ยง ลด
30 มี.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
26 มี.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับร้านอาหาร
26 มี.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของบ้านที่มีผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกต
26 มี.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสวมหน้ากาก
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th