Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มิ.ย. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ กำหนดนัดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
03 มิ.ย. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลค่ายเนินวง จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตั้งแต่ปี 2556 ติดตามได้ที่ เฟสบุ๊คเพจ “งานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม ทต.ค่ายเนินวง
31 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศอำเภอเมืองจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
20 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง วิดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะของจังหวัดจันทบุรี เฟสบุ๊คเพจ “งานสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม ทต.ค่ายเนินวง "
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2563
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แจ้งเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
28 เม.ย. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง คำสั่งเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
27 เม.ย. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th