Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ม.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔" NO Gift Policy
23 พ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
06 พ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ ไวรัส RSV ไวรัสร้ายที่คุณพ่อ คุณแม่ ควรรู้จัก ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ พบได้ในทุกกลุ่มอายุ
02 พ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
01 ต.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ต.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
01 ต.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ต.ค. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ก.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 ก.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่ากรวด สายแหลมทอง หมุ่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ออกถนนสายพานสลุด หมู่ที่ 2 บ้านพานสลุด ตำบลบางกะจะ
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th