Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที่ 5 บ้านเส ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
22 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่าใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
11 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
11 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายป่าใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่าใต้ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
11 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที่ 5 บ้านเส ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
11 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที่ 5 บ้านเส ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
10 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายป่าใต้ ซอย 5 หมู่ 8 บ้านป่าใต้
10 มิ.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที่ 5 บ้านเส ต. บางกะจะ อ.เมือง จ. จันทบุรี
23 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่อ หรือโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19
22 เม.ย. 2563 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th