Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 เม.ย. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ การดำเนิน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข และ แมว) ในวันพุธ ที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
16 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
10 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง ส.ถ./ ผ.ถ. ๓/๑
10 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ถ./ ผ.ถ. ๑/๘
10 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ การเพิ่มหรือถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี
10 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ การแจ้งเหตุ ที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
10 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน
10 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ การเลือกตั้ง ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
04 มี.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ การเลือกตั้ง ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี
23 ก.พ. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th