Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
        ภาษาหนังสือเขียนว่า บางกะจะ ภาษาพูดของชาวบางกะจะเองจะออกสำเนียงว่า “บางก้าจ๊ะ” ในสมัยโบราณเคยเรียกกันว่า “บางกาจับ” ก็มี “บางกะจะหัวพลอย” ก็มี ปัจจุบันบางกะจะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองจันทบุรี ลักษณะภูมิฐานที่ตั้งของตำบลบางกะจะเป็นที่ลาดไหล่เขาต่ำลง ๆ จนติดต่อกับแม่น้ำลำคลอง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีตและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพย์ในดินและสินในน้ำ มีผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลางสาด และพลอยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคือ พลอยบุษราคัม เขียวไพลิน พลอยสตาร์ 
       ประชาชนดั้งเดิมของบ้านบางกะจะเป็นคนไทยแท้ ๆ ได้มีการเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อก่อน พ.ศ. ๒๓๐๐ ได้มีชาวจีนส่วนใหญ่เป็นแต้จิ๋วได้ล่องเรือจากแผ่นดินใหญ่มาทำการค้าขายแถวเมืองตราดและเมืองจันทบุรี บางส่วนได้ล่องเรือเข้าไปจนสุดคลองที่บางกะจะ และบางส่วนก็เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากถิ่นอื่นในประเทศไทย เมื่อชาวจีนได้เข้าไปตั้งหลักฐานที่บางกะจะ จึงทำให้ประชาชนชาวบางกะจะที่เป็นไทยแท้ ๆ นับถือพุทธศาสนา รับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจีนเอาไว้ด้วย แต่ก็ยังคงนับถือศาสนาพุทธเช่นเดิม และขณะเดียวกันก็ไหว้จ้าวเซ่นผีตามประเพณีจีนไปด้วย ภาษาพูดใช้ภาษาไทย แต่มีบางคำที่รับเอาคำจีนมาใช้ เช่น สรรพนามที่ใช้นำหน้าเรียกผู้ที่อาวุโสกว่า ถ้าเป็นชายว่า “เหีย” (เฮีย) และถ้าเป็นหญิงว่า “เจ๊” ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ติดปากกันอยู่ ชาวบางกะจะมีนิสัยโอบอ้อมอารี ใจบุญ ซื่อตรง รักสงบ
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th