Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประโยนช์ของไอโอดีน (Iodine) 9 ข้อ (25 มิ.ย. 2564)  
ประกาศ ตารางเดินรถขยะ (22 มิ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก ยุงลาย ภัยร้ายครอบครัว (15 มิ.ย. 2564)  
ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศ กำหนดนัดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (08 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลค่ายเนินวง จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโย... (03 มิ.ย. 2564)
ประกาศอำเภอเมืองจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก (31 พ.ค. 2564)
วิดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะของจังหวัดจันทบุรี เฟสบุ๊คเพจ “งา... (20 พ.ค. 2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (13 พ.ค. 2564)
แจ้งเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน (13 พ.ค. 2564)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2563 (13 พ.ค. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564 (13 พ.ค. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาน... (28 เม.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง อำเ... (27 เม.ย. 2564)
ประกาศ ยกเลิกการจัดงาน "เสน่ห์เมืองจันท์ สารพันของดี" (10 เม.ย. 2564)
ประกาศ การดำเนิน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข และ แมว) ในวันพุ... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (16 มี.ค. 2564)
ประกาศ การเลือกตั้ง ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม... (10 มี.ค. 2564)
ประกาศ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน (10 มี.ค. 2564)
ประกาศ การแจ้งเหตุ ที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (10 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ได้ป... (15 มิ.ย. 2564)  

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ปฏิบ... (15 มิ.ย. 2564)  

ทางเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ต... (15 มิ.ย. 2564)  

เนื่องจากมีชาวบ้านได้รับค... (15 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง วันท... (14 มิ.ย. 2564)

งานสวัสดิการสังคมและสาธา... (11 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ขอบข... (11 มิ.ย. 2564)

เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีช... (09 มิ.ย. 2564)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เว... (07 มิ.ย. 2564)

กองการศึกษาร่วมกับงานสวัส... (31 พ.ค. 2564)

งานสวัสดิการสังคมและสาธาร... (31 พ.ค. 2564)

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ขอขอ... (30 พ.ค. 2564)

เนื่องด้วยในปัจจุบันยังติ... (27 พ.ค. 2564)

เนื่องจาก ต้นไม้กีดขวางทา... (27 พ.ค. 2564)

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ร่วม... (25 พ.ค. 2564)

งานสวัสดิการสังคมและสาธาร... (24 พ.ค. 2564)

นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินว... (18 พ.ค. 2564)

ทีมงานดูแลสูงอายุและผู้อื... (18 พ.ค. 2564)

ทีมงานสวัสดิการสังคมเทศบา... (17 พ.ค. 2564)

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ขอขอ... (14 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปร... (22 ก.พ. 2564)  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต... (03 ก.พ. 2564)  
เนื่องจากต้นไม้ บนทางสาธารณะ หักโค่น ใส่ที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ ของประชาชน บริเ... (24 ธ.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยเสริมผิวลาดยางแอส... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถน... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอ... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแ... (07 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟั... (01 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (11 มี.ค. 2563)
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-biddi... (10 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดย... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างปรับปรุ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวยางพาราแอสฟัลท์... (13 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th