Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ถึงเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้ไปยื่นแบบชำระภาษ... (09 ม.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (05 ธ.ค. 2559)  
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน " โรคมือ เท้า ปาก " (25 ก.ค. 2559)  
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน " โรคฉีหนู " (25 ก.ค. 2559)
พลาสติกบรรจุอาหารและกล่องโฟม ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย (27 มิ.ย. 2559)
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ (31 พ.ค. 2559)
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ (31 พ.ค. 2559)
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางดิน (31 พ.ค. 2559)
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางดิน (31 พ.ค. 2559)
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (30 พ.ค. 2559)
การคัดแยกขยะ และวิธีการลดปริมาณขยะ (30 พ.ค. 2559)
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการจัดการขยะ (30 พ.ค. 2559)
เรื่อง โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (12 พ.ค. 2559)
เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (12 พ.ค. 2559)
โรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ส อาการ วิธีการแพร่ การป้องกัน (12 พ.ค. 2559)
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (12 พ.ค. 2559)
โรคอุจาระร่วงในเด็กเล็ก (11 พ.ค. 2559)
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (11 พ.ค. 2559)
แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานขอ... (29 ก.พ. 2559)
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง (12 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 25... (14 ม.ค. 2558)  

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข... (22 ธ.ค. 2557)  

โครงการจุดเทียนชัยถวายพระ... (15 ธ.ค. 2557)  

ขุดลอกคลองหมู่บ้านมั่นคงเ... (23 ก.ค. 2557)

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่... (23 ก.ค. 2557)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี... (15 เม.ย. 2557)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี 2... (15 เม.ย. 2557)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต... (15 เม.ย. 2557)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเน... (21 ก.พ. 2557)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (22 ต.ค. 2556)

(01 ส.ค. 2556)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้... (01 ส.ค. 2556)

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิม... (01 ส.ค. 2556)

โครงการค่ายครอบครัวสัมพัน... (29 พ.ค. 2556)

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ... (03 พ.ค. 2556)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเน... (21 มี.ค. 2556)

กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประกั... (28 ก.ย. 2555)

โครงการส่งเสริมสสุขภาพด้ว... (28 ก.ย. 2555)

โครงการปลูกป่าชายเลนลดภาว... (28 ก.ย. 2555)

โครงการอบรมให้ความรู้การค... (28 ก.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th