Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔" NO Gift Policy (08 ม.ค. 2564)  
ประกาศ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25... (23 พ.ย. 2563)  
ประกาศ ไวรัส RSV ไวรัสร้ายที่คุณพ่อ คุณแม่ ควรรู้จัก ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหาย... (06 พ.ย. 2563)  
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ... (02 พ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลค่าย... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลค่ายเนิ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยเสริม... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยเสริมผิวลาดยางแอส... (16 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวยางพาราแอสฟัลท์... (16 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยเสริมผิวลาดยางแอส... (11 ก.ย. 2563)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (31 ส.ค. 2563)
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ (18 ส.ค. 2563)
กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ... (13 ส.ค. 2563)
กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลค่ายเนินวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ... (13 ส.ค. 2563)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกมาเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เนื่องจาก ถนนสาธารณะ บริเ... (22 ม.ค. 2564)  

ประชุมสรุปและรายงานการเงิ... (22 ม.ค. 2564)  

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน... (22 ม.ค. 2564)  

รองเท้าแฮนด์เมด ใช้เวลาว่... (21 ม.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมกา... (21 ม.ค. 2564)

รองเท้าแฮนด์เมด ใช้เวลาว่... (20 ม.ค. 2564)

หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ... (19 ม.ค. 2564)

ทต.ค่ายเนินวง ประชุมสภาสม... (18 ม.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (12 ม.ค. 2564)

งานสวัสดิการสังคมทต.ค่ายเ... (11 ม.ค. 2564)

งานสวัสดิการสังคมทต.ค่ายเ... (11 ม.ค. 2564)

งานสวัสดิการสังคมทต.ค่ายเ... (08 ม.ค. 2564)

นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินว... (07 ม.ค. 2564)

นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินว... (07 ม.ค. 2564)

เทศบาตำบลค่ายเนินวง ตั้งจ... (05 ม.ค. 2564)

เทศบาตำบลค่ายเนินวง ตั้งจ... (05 ม.ค. 2564)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่... (05 ม.ค. 2564)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่... (04 ม.ค. 2564)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่... (04 ม.ค. 2564)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่... (04 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจากต้นไม้ บนทางสาธารณะ หักโค่น ใส่ที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ ของประชาชน บริเ... (24 ธ.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดยเสริมผิวลาดยางแอส... (24 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 มิ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยข้างสระเงินผัน หมู่ที... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถน... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอ... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแ... (07 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟั... (01 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (11 มี.ค. 2563)
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-biddi... (10 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรโดย... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างปรับปรุ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวยางพาราแอสฟัลท์... (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย... (06 ม.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อส... (05 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th