Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางดิน (25 ม.ค. 2561)  
ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ (03 ม.ค. 2561)  
ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (03 ม.ค. 2561)  
ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (03 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการดำเนินงานการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต (03 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ (03 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร (03 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สิทธิรับเบี้ยผู้ติดเชื่อเอดส์ (03 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ (03 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ถึงเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้ไปยื่นแบบชำระภาษ... (03 ม.ค. 2561)
พลาสติกบรรจุอาหารและกล่องโฟม ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย (03 ม.ค. 2561)
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ (03 ม.ค. 2561)
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (03 ม.ค. 2561)
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี (03 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งมิเตอร์น้ำ (02 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ (09 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ... (09 ต.ค. 2560)
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน (25 ก.ค. 2560)
เรื่อง โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (12 ก.ค. 2560)
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการจัดการขยะ (30 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (02 ก.พ. 2561)  

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (13 ม.ค. 2561)  

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโร... (14 พ.ย. 2560)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (14 พ.ย. 2560)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถ... (14 พ.ย. 2560)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ... (14 พ.ย. 2560)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส... (13 พ.ย. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (16 ก.ย. 2560)

โครงการคัดแยกขยะ (11 ก.ย. 2560)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (06 ก.ย. 2560)

ปลูกดาวเรืองประดับตกแต่งส... (23 ส.ค. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (23 ก.ค. 2560)

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้... (26 เม.ย. 2560)

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้... (26 เม.ย. 2560)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข... (20 เม.ย. 2560)

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผ... (04 เม.ย. 2560)

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้... (27 มี.ค. 2560)

โครงการลาดยางแอสฟัลก์ติกถ... (17 มี.ค. 2560)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่... (11 ม.ค. 2560)

รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตร... (00 00 543)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th